Seznam esencí


Seznam esencí pro dospělé

Věděli jste, že pro vaše znamení zvěrokruhu existují Bachovy esence?

Poznejte sami sebe, abyste se uzdravili!

Každé znamení zvěrokruhu má dobré a špatné vlastnosti a odpovídající květinová esence pomůže vynést dobré a zmírnit špatné stránky. Horoskop vám dává možnost poznat sebe samého tím, že vám dává příležitost zaměřit se na to, co můžete změnit. Jakmile jste vyzbrojeni těmito znalostmi, jste v lepší pozici, abyste se mohli podívat na ty oblasti vašeho života, které vyžadují doladění.

BACHOVY esence dle znamení:

Znamení Berana - Netýkavka 18

typově vysoké životní tempo a popudlivost až impulsivnost,vnitřní tlak a mentální napětí, vše by mělo probíhat hladce- snadno přestřeluje,dobré pro rodiče- netrpělivost se svými dětmi

Znamení Býka - Hořec - 12

typově zoufalství, ztráta a zklamání, chce věřit a nejde to, snaha o důkazy pomoci, kde psychiatrie nedává naději

Znamení Blíženců - Rožec/voskovka/ - 5

silná orientace navenek, naučit se vést vlastní intuicí víc něž převzatými názory, nedůvěra ve vlastní intuici, o svém rozhodnutí neustále pochybuje, hledá neustále potvrzení, tlusté střevo

Znamení Raka - Bílá lesní réva - 9

zasněnost a duchovní nepřítomnost, roztržitost a stáhnutí se do svého světa fantazie, únik od problémů a nepříjemností, prevence infekcí

Znamení Lva - Sporýš - 31

Trvalé vypětí a horlivost, vyčerpává své síly pro dobrou věc, přehnané užívání vůle, nadšení a chce strhnout ostatní, jedná za ně a nutí svoje ideje-tenké střevo

Znamení Panny - Zeměžluč - 4

slabost vlastní vůle, otrocká úslužnost, porušení vlastní vůle, potřeba sloužit a přinést oběť druhým, přemrštěné reakce na přání druhých, oslabená vitalita, snadná unavitelnost

Znamení Váhy - Chmel- chmerek - 28

nevyrovnanost, těkavost a nerozhodnost, nálada se mění z okamžiku na okamžik, kolísání mezi dvěma extrémy, co večer slíbí-ráno odvolá, není schopen jednoznačného rozhodnutí

Znamení Štíra – Čekanka - 8

panovačnost a sebelítost, pevné držení si citových vazeb, hraje si na mučedníka, aby vzbudil pozornost a soucit, do všeho zasahuje a kritizuje

Znamení Střelce - Řepík - 1

povrchní radost, útěk před vnitřním konfliktem, skrývání potíží, věčně dobrá nálada, mánie, alkohol, dobré pro lidi, střídání služeb- časový posun

Znamení Kozoroha – Kejklířka - 20

Strach z konfrontace, ostýchavost, specifické strachy, zdrženlivost, neumí o sobě mluvit, strach být sám- ve společnosti plachý a zdrženlivý, když se něco začne dít – útěk do nemoci

Znamení Vodnáře – Žebratka /kakost/ – 34

rezervovanost, izolovanost ale hrdost, nevnucuje se, pyšné a povýšené jednání, nestrpí, aby se druzí míchali do jeho záležitostí,

Znamení Ryb - Jírovec červený – 25

přehnaná péče, sebeobětování, láska k bližnímu, jakoby prožíval život druhých- někoho jiného, nemá strach o sebe, ale o své okolí, silné vnitřní spojení se svými blízkými

Seznam esencí pro děti

CITLIVÁ DĚTSKÁ DUŠE - Popis esencí pro děti

Každodenní život dětí přináší s sebou spoustu nových zkušeností, které mohou být pro děti stresové. Ať už je to strach z prvního dne ve škole, z očekávání rodičů, konflikt s kamarádem nebo nepříjemné či dokonce tragické události v rodině. Mnoho dětí je již v ranném věku přetížených a stres, který prožívají se může projevit různým způsobem. Některé děti jsou vystrašené, stáhnou se do sebe, jiné mohou reagovat agresivitou, jsou nesoustředěné, snaží se na sebe upoutat pozornost. Právě při takových problémech se velmi dobře osvědčily Bachovy květové esence.

Když má vaše dítě strach bez zjevné příčiny

Když má vaše dítě nedefinovatelný strach je ASPEN (Topol osika) správnou volbou k překonání těchto strachů. Pomáhá dětem, které mají strašidelné sny a mají strach usínat ve tmě.

Když má vaše dítě strach z konkrétních věcí

Mnoho dětí má, kvůli negativním zkušenostem fobii z konkrétních situací nebo věcí. Tyto strachy mohou být velmi různorodé od strachu ze zubaře až po strach ze zvířat. V těchto případech pomáhá

MIMULUS (KEJKLÍŘKA skvrnitá)

Když se vaše dítě nepoučí z chyb

Povrchnost a nedůslednost může ovlivňovat výsledky dítěte ve škole. Esence CHESNUT BUD (Kaštan koňský) pomáhá dětem vidět vlastní chyby a poučit se z každé zkušenosti.

Když si vaše dítě nedůvěřuje

Má vaše dítě málo sebedůvěry? Ze strachu ze selhání odmítá určité aktivity, i když má na ně předpoklady a schopnosti? Při pocitech méněcennosti dětem pomáhá LARCH (Modřín opadavý).

Když se objeví nový sourozenec

Radost rodičů z nového přírůstku do rodinu je opravdu velká. Novorozené dítě se stává centrem pozornosti. Jen starší sourozenec ho jaksi neumí akceptovat, protože se s ním musí najednou dělit o pozornost rodičů. Taková situace může vést až k žárlivosti a závisti. Starším sourozencům v tomto případě pomáhá HOLLY (Cesmína ostrolistá)

Když je vaše dítě zasněné

Dítě se těžko koncentruje a upřednostňuje samotu. Nevěnuje pozornost aktivitám v přítomnosti. Dítě, které během dne sní a žije ve vlastním světě načerpá díky esenci CLEMATIS (Plamínek plotní) více vitality a zájmu o okolní svět.

Když je dítěti smutno za domovem

Mnoho dětí si těžko zvyká na nové prostředí, když jsou poprvé odloučeny od rodičů, např. Ve školce, ve škole ... Tehdy pomáhá esence Honeysuckle (Zimolez kozí list), aby dítě mělo zájem o přítomné dění a nemyslelo na domov.

Když si vaše dítě vyžaduje hodně pozornosti

Vypráví vaše dítě nepřetržitě a potřebuje publikum? Některé děti mají sklon k vychvalování a jsou málo citlivé vůči ostatním lidem a zvířatům. HEATHER (Vřes obecný) pomáhá rozvíjet ve vašem dítěti citlivost vůči ostatním a vymanit se z fixace na vlastní osobu.

Agrimony - Řepík lékařský Když své starosti skrývá za příjemné vystupování ...

ASPEN - Topol osika Když má nevysvětlitelné strachy, bojí se a je nervózní ...

BEECH - Buk lesní Když je vůči jiným netolerantní a vše chce mít pro sebe ..

CENTAURY - Zeměžluč Když má slabou vůli, je snadno ovlivnitelné a snaží se všem vyhovět ...

CERATO - Rožec Nevěří vlastnímu úsudku a hledá radu a potvrzení u jiných ...

CHERRY PLUM - Švestka třešňová Když má sklon k hysterickým projevům a návalem hněvu ...

CHESTNUT BUD - Kaštan koňský Když dělá stále stejné chyby a neumí se z nich poučit ...

CHICORY - Čekanka obecná když je přehnaně majetnické a vyžaduje neustálou pozornost ...

CLEMATIS - Plamínek plotní Když je myšlenkami nepřítomno, sní si pro sebe ...

CRAB APPLE - Jabloň nízká Když má nízké sebevědomí a stydí se za své tělesné příznaky ...

ELM - Brest Když ztratilo víru ve své schopnosti a cítí se přetížené ...

GENTIAN - Hořec zahořklý Když rychle ztrácí náladu, je zklamané ...

GORSE - Kručinka Když jeho reakce jsou beznadějné, pesimistické, často rezignuje ...

HEATHER - Vřes obecný Když stále musí být středem pozornosti, nerado je samo, je upovídané ...

HOLLY - Cesmína ostrolistá Když reaguje žárlivě a závistivě rychle ho ovládne agresivita a hněv ...

HONEYSUCKLE - Zimolez kozí Když je mu smutno za domovem, neumí opustit minulost ...

HORNBEAM - Habr obecný Když těžko se dostává do pohybu a do plnění denních úkolů ...

IMPATIENS - Netýkavka žláznatá Když je netrpělivé a podrážděné, vše se musí dít velmi rychle ...

LARCH - Modřín opadavý Když má nedostatek sebedůvěry, cítí se málo schopné, má strach, že zklame ...

MIMULUS- Čarodějnicí skvrnitá Když má strach z konkrétní situace, např. z návštěvy zubaře

MUSTARD - Hořčice polní Když náhle propadá smutku a melancholii ...

OAK - Dub letní Když má silný pocit zodpovědnosti, cítí se sklíčeně a vyčerpaně ...

OLIVE - Oliva evropská Chybí mu energie a vitalita, např. po dlouhé nemoci ..

PINE - Borovice lesní Když má pocit viny a stále se obviňuje ...

RED CHESTNUT - Kaštan červený Když má neustále obavy o své nejbližší ...

ROCK ROSE - Devaterník penízkovitý Když přežilo silný strach a je z toho zlomené ...

ROCK WATER - Voda z léčivých pramenů Když je k sobě příliš náročné, vytyčuje si vysoké cíle a není spokojené se svým úsilím ...

SCLERANTHUS - Chmerek roční Když se neumí rozhodnout mezi dvěma věcmi ..

STAR OF BETHLEHEM - Snědek okoličnatý Když nezvládlo ještě zpracovat prožitý šok nebo trauma ...

SWEET CHESTNUT - Kaštan jedlý Když se cítí zcela poražený a zničený např. po ztrátě milovaného člověka nebo domácího zvířete ..

VERVAIN - Sporýš lékařský Když je přehnaně nadšené a pokouší se zvládat několik věcí najednou ...

VINE - Réva vinná Když je příliš dominantní, panovačné a tyranizuje své okolí ...

WALNUT - Ořech královský Když přechází z jednoho životního období do druhého ..

WATER VIOLET - Žebratka bahenní Když vnitřně se uzavírá a distancuje se od svého okolí ...

WHITE CHESTNUT - Kaštan koňský bílý Když neumí zpracovat negativní zážitky, stále mu chodí hlavou a zabývá se jimi ...

WILD OAT - Oves hluchý Když se cítí nespokojeně a je nerozhodné a neví, kterou cestou se má ubírat ..

WILD ROSE - Růže šípková Když reaguje apaticky a bez vnitřního zájmu ..

WILLOW - Vrba bílá Když se cítí zatrpkle a má pocit, že mu život nepřeje ..


Kontaktujte mě

Kontaktní formulář

Odpovím jakmile to bude možné. Při objednání po telefonu volejte, prosím, v dopoledních hodinách.

Made by Vespotok 2022 for Cesta k vědomí, Jolana Kracíková with ❤