Bachova® květová terapie


Rovnováha našich emocí

Tato přírodní terapie je další vhodnou metodou na to, abychom mohli dosáhnout harmonii ve svém nitru a snadněji se dokázali vyrovnat s problémy běžného života. Zaměřuje se na emocionální stránku osoby a pomáhá jí překonávat, nebo lehčeji zdolávat, různé emoční výkyvy. Je vhodná pro všechny lidi, děti, dospívající, dospělé i seniory. Dokonce se úspěšně uplatňuje i při péči o zvířata či rostliny.

Všechny negativní emoce nás oslabují a přinášejí nám nejen společenské, ale i zdravotní problémy. Bachova terapie vnáší do těchto negativních emocí prvek transformace na emoce pozitivní a tím usnadňuje dosáhnout rovnováhu a radost v našem životě.

Bachův systém pokrývá všechny důležité základní emoce, které se týkají každého. Každý člověk se narodil s jedinečným životním plánem, který ho předurčuje buď pro rodinu, práci, umění nebo pomoc ostatním, či jinou činnost. Všechny jsou stejně důležité. Avšak výsledkem různých okolností, vnějších zásahů, vlivů lidí, kteří "nejlépe" vědí co ten či onen potřebuje, se v závislosti na povaze člověka může jeho plán negativně ovlivnit. Je důležité držet se cesty lásky, poslouchat svou vnitřní dobrotu, neškodit druhým lidem a umožnit, aby každý mohl svobodně kráčet svou cestou stejně jako on sám.

Lahvička na míru za 250 Kč.


Historie a výroba esencí


Výběr a užívání esencí

Základní dávkování 4xdenně 4 kapky po dobu 3 až 4 týdnů nebo dle citu. Esence kapeme do vody či přímo do úst (možno aplikovat též na kůži).

Tento přehled je napsán velmi stručně, aby byl přehledný. Slouží pro prvotní orientaci v esencích.

Níže je napsán nejdříve název esence a pak její účinky (její působení) na psychiku člověka.

1. Řepík lékařský (Agrimony) – Ukrývání trápení za usměvavou tváří, přetvářka.

2. Topol osika (Aspen) – Nejasné, neznámé strachy, panika.

3. Buk lesní (Beech) – Kritika, netolerantnost vůči ostatním.

4. Zeměžluč lékařská (Centaury) – Přílišná horlivost pomáhat jiným, zneužitelnost, ovlivnitelnost.

5. Rožec (Cerato) – Hledání rady a potvrzení u ostatních lidí, nedůvěra vůči vlastním rozhodnutím.

6. Slíva třešňová (CherryPlum) - Stach ze ztráty sebekontroly, velké vnitřní napětí.

7. Poupě jírovce (ChestnutBud) – Opakování starých chyb, neschopnost poučit se.

8. Čekanka obecná (Chicory) – Dusivá a majetnická láska vůči druhým.

9. Bílá lesní réva (Clematis) – Zasněnost, netečnost, nedostatečný zájem o přítomnost.

10. Plané jablko (CrabApple) – Pocit nečistoty a méněcennosti.

11. Jilm (Elm) – Přílišná zodpovědnost, obavy z nezvládnutí úkolu.

12. Hořec nahořklý (Gentian) – Poraženost, sklíčenost, zklamání.

13. Hlodaš evropský (Gorse) – Veliká beznaděj, zoufalství.

14. Vřes obecný (Heather) – Zaujatost svým problémem, soustředění se na sebe.

15. Cesmína ostrolistá (Holly) – Závist, nenávist, hněv, žárlivost.

16. Zimolez kozí list (Honeysuckle) - Neschopnost odpoutat se od minulosti.

17. Habr obecný (Hornbeam) – Mentální vyčerpání, odkládání povinností.

18. Netýkavka žláznatá (Impatiens) – Netrpělivost, uspěchanost, nesnášenlivost pomalosti.

19. Modřín opadavý (Larch) – Nedostatek sebevědomí, strach něco zkusit.

20. Kejklířka skvrnitá (Mimulus) – Fobie, strach z konkrétních věcí nebo situací, plachost.

21. Hořčice polní (Mustard) – Smutky, melancholie, deprese.

22. Dub letní (Oak) – Pro silné lidi, kteří bojují dál i přes vyčerpanost.

23. Oliva (Olive) – Extrémní vyčerpání těla a duše.

24. Borovice lesní (Pine) – Sebeobviňování, výčitky, pocity viny.

25. Červený kaštan (RedChestnut) – Přílišné obavy a péče o druhé.

26. Devaterník penízkovitý (Rock Rose) – Hluboké obrovské strachy, panika.

27. Voda z léčivých pramenů (Rock Water) – Přísnost k sobě, strnulost, sebepotlačení.

28. Chmerek roční (Scleranthus) - Nerozhodnost, nejistota, pochybnosti o vlastním úsudku.

29. Snědek okoličnatý (Star ofBethlehem) – Následky psychického i fyzického traumatu.

30. Jedlý kaštan (SweetChestnut) – Beznadějné zoufalství, mučivá úzkost, destrukce.

31. Sporýš lékařský (Vervain) – Přílišné nadšení, přehnaný idealismus.

32. Vinná réva (Vine) – Dominantnost, snaha ovládnout, velká ctižádost.

33. Vlašský ořech (Walnut) – Přecitlivělost vůči změnám a vnějším vlivům.

34. Žebratka bahenní (Water Violet) - Hrdost, pocit nadřazenosti, povýšenost.

35. Bílý kaštan (WhiteChestnut) - Nechtěné zacyklené myšlenky.

36. Sveřep větevnatý (WildOat) - Nejistota ohledně správného životního úkolu.

37. Planá šípková růže (WildRose) – Rezignace, apatie.

38. Žlutá vrba (Willow) - Zatrpklost, pocity křivdy, skrytý hněv.

39. Krizová esence (RescueRemedy) - 5 esencí dohromady, přináší podporu a pomoc v obzvláště stresových situacích a krizích.

Výběr dle karet

Jednotlivé karty symbolicky zobrazují energii jednotlivých květových esencí. Dají se použít jak k výběru konkrétních esencí, tak i k vnímání symbolů a energií, které v sobě jednotlivé karty ukrývají

Připravila jsem možnost, jak si sami vytestujete nejvhodnější esence na Váš psychický problém a budete s využitím Bachových esencí na něm sami pracovat.

Karty symbolicky zobrazují energii jednotlivých květových esencí. Dají se použít jak k výběru konkrétních esencí, tak i k vnímání symbolů a energií, které v sobě jednotlivé karty ukrývají.

Jak postupovat?

Myslete na svůj psychický problém a vyberte si 2 až 3 karty (obrázky), které Vás něčím nejvíce zaujmou. Pošlete mně čísla karet v pořadí od té, která Vás nejvíce zaujala. Nejvíce je možné až 7 karet.

Předání pouze osobně. Poštou nezasílám.


Kontaktujte mě

Kontaktní formulář

Odpovím jakmile to bude možné. Při objednání po telefonu volejte, prosím, v dopoledních hodinách.

Made by Vespotok 2022 for Cesta k vědomí, Jolana Kracíková with ❤