Metamorfní technika®

Metamorfní technika® s aromatherapii 100% přírodní a s terapeutickým účinkem, včetně poslechu hudby pro léčení a harmonizaci čaker.

Metamorfní technika® je založena na principu uvolnění energie vyživující bloky, které vznikly z psychických stresů matky a plodu od početí po narození. Tyto bloky jsou fixovány na reflexních zónách páteře na chodidlech, rukách a hlavě - tam je zachycena celá časová osa prenatálního období.

Metamorfní technika® pracuje s vrozenou inteligencí životní síly ošetřovaného a se schopností sebeuzdravení a regenerace každého organismu.

Metamorfní technika® je jednoduchá a velmi jemná, je vhodná pro děti i pro dospělé. Je úspěšná při řešení zdravotních i emocionálních problémů i velmi starého původu, podporuje lidi v obdobích náročných změn (úmrtí blízké, rozchody, ztráta zaměstnání apod). Rovněž je vhodnou podporou pro ty, kteří se chtějí posunout ve svém osobním rozvoji. Pozitivně působí na jedince s autismem, hyperaktivitou, poruchami pozornosti, sebeovládání, pro postižené (s Downovým syndromem) a s poruchami centrální nervové soustavy. Pozitivně ovlivňuje i těhotné maminky a zdravý vývoj jejich miminek.

Metamorfní technika® má trvalý, hluboký a nenásilný účinek. Lidé hned po prvním ošetření mohou znát změny na svém chování, cítit příliv energie.

Metamorfní technika® se aplikuje prostřednictvím jemných doteků na reflexních zónách chodidel, dlaní a hlavy. (Mohu aplikovat i bezdotykově) Jako „přidanou hodnotu" k terapii používám přírodní oleje a hudbu pro léčení a harmonizaci čaker.

  1. MT se aplikuje  prostřednictvím jemných doteků na reflexních zónách páteře na chodidlech, dlaních nebo hlavě, kde se dotýkám mnoha spojitostí ve vývoji fyzického, emocionálního i psychického nastavení plodu.• Linie nohy: vyjadřuje prenatální vzorce bytí a pohyb vpřed.• Linie hlavy: vyjadřuje vzorce myšlení.• Linie ruky: vyjadřuje konání a změny vzorců myšlení
  2. Jednotlivé body, jež při aplikaci na prenatální linii stimuluji, odpovídají také jednotlivým čakrám. Při doteku nohy tedy nejsou zpracovávány pouze jednotlivá prenatální období a jejich případná traumata, ale dotýkáme se též jemnohmotných oblastí, které mají účinek na celý lidský organizmus.
  3. Metoda rozvíjí vědomí, odstraňuje negativní duševní struktury a životní vzorce, které se vytvořily během devíti měsíců (v tzv. prenatálním období), kdy embryo vyrůstalo v matčině těle a kdy se nastavovaly základy nové lidské bytosti, tzv. matrice.
  4. Jde o ty životní vzorce, jež se vytvořily prostřednictvím zkušenosti v matčině těle a jež se pak v rodině předávají dále. Tyto vzorce se mohou přenést na dítě jak z matčiny, tak i z otcovy strany. Brání plnému rozvoji a harmonickému toku energie, kterou má člověk k dispozici a tím brání jeho plnému projevení se.
  5. Terapie představuje pro klienta osvobození se od jeho minulosti tím, že postupně dojde k uvolnění negativních vlivů a životních vzorců vytvořených v jeho embryonálním období. Omezující vzorce a struktury, které se staví na odpor rozvoji duchovního potenciálu (jež je u všech lidí neomezený), mizí a nastupuje světlo a prostor. Na rozdíl od obecně známé reflexní masáže nohou se zde nejedná o rovinu organickou, ale o rovinu duševních vzorců a energetického nastavení člověka.
  6. Aplikace terapie působí přímo na jemnohmotnou úroveň naší bytosti, jež přivádí do plného potenciálu. Nastávající změny v procesu naší „obnovy“ probíhají tedy nejdříve na úrovni jemnohmotné a v následku těchto nejhlubších změn naší matrice se změna projevuje na úrovni buněčné, fyzické, emocionální a psychické.
  7. Následně se pak mění vibrace daného člověka, jež k sobě přitahuje nové, jí odpovídající životní situace. V praktickém „hrubohmotném“ životě se pak změny projevují pozvolnou transformací našich postojů k sobě, to, jak se cítíme, jak reagujeme.
  8. Délka a cena ošetření včetně úvodního pohovoru u šálku výborného čaje a času na závěrečnou relaxaci:  60 min. 650 Kč
  9. Děti platí výrazně méně, ale aplikace se provádí častěji.

Doporučení a průběh

Jak probíhá MT?

- probíhá v klidném a harmonickém prostředí. Možnost relaxační hudby, nebo ticha.  Klient leží zakrytý dekou. Nejdříve začínám na pravé bosé noze, pokračuji na levé. Poté se přechází na ruce a hlavu.  Doporučuji před aplikací MT upravit chodidla, tak abyste se cítili dobře.

Během ošetření klient odpočívá s uvolněným tělem a myslí.... klient vnímá, co se v jeho těle děje.....

Bezprostředně po terapii klient odpočívá na lehátku.. Doma se dále velmi dopručuje klidový a odpočinkový režim....

Více zde:

Provádí se maximálně 1x za týden, aby naše mysl a energetický systém byl schopen přijmout změny. Jinak by docházelo k vnitřnímu chaosu. Je možné ji kombinovat s terapii Access Bars®.
Základní sezení se doporučuje absolvovat 8x až 10x. Někdy je ale třeba více terapií než se obsáhne celé prenatální období. Bývá to u větších traumat a nebo zátěží. To se většinou ukáže až kolem desátého sezení, zda je třeba pokračovat dále.
V průměru se může stimulovat reflexní část páteře po týdnu nebo 14-ti dnech. Můžeme ale také terapii rozložit po třech nebo čtyřech týdnech. Děti mohou i častěji než dospělý. Terapie u dětí trvá podstatně kratší dobu.
Pokud se řeší těžší problémy pak je třeba pokračovat i vícekrát než se vše dokončí. Také se již stalo, že stačilo pouze sedm sezení, což sice nebývá časté, ale možné to je.

UPOZORNĚNÍ:

Tato technika nenahrazuje odbornou lékařskou péči a jedná se o alternativní podpůrnou metodu, která napomáhá harmonizovat tělo, mysl a duši. Klient je sám zodpovědný za vyhledání lékařské péče v případě potřeby.

Kontaktujte mě

Kontaktní formulář

Odpovím jakmile to bude možné. Při objednání po telefonu volejte, prosím, v dopoledních hodinách.

Made by Vespotok 2022 for Cesta k vědomí, Jolana Kracíková with ❤